Copenhagen Phil

Copenhagen Phil

Orkesteret Copenhagen Phil kan skrive histo­rie helt tilbage til 1843, da Tivoli-stifteren Georg Car­sten­sen hyrede den po­pu­lære kom­po­nist og diri­gent H.C. Lum­bye og hans or­kester: “Det Lum­bye­ske Sel­skab” til at forestå musikken i forlystelsesparken. Her har de spillet hver sommersæson lige siden, men består nu af hele 70 fastansatte musikere. Idag er Copenhagen Phil lands­dels­or­kes­ter for hele Sjælland, Lolland og Falster og en mo­der­ne kul­tur­in­sti­tu­tion, der gi­ver sto­re sym­fo­ni­ske kon­cert­er i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal på Fre­de­riks­berg, hvor de siden 2009 har haft base i Konservatoriets Koncertsal i vintersæsonen.

Copenhagen Phil har haft flere succes­fuld­e sam­arbejd­er med an­dre kul­tur­in­sti­tu­tion­er, herunder med Dansk Danse­tea­ter og tea­ter Re­pu­bli­que om­kring Stra­vin­skijs Ild­fug­len, der spil­le­de for ful­de hu­se i ja­nu­ar 2016. Orkestret indgår desuden ofte i samarbejder med Den Jyske Opera, Det Kgl. Teater, CPH Opera Festival, Strøm Festival, Third Ear Podcast m.fl. og det ligger dem på sin­de at ska­be nye au­di­tive og vi­su­el­le ud­tryk for of­fent­lig­hed­en, der kas­ter nye per­spek­tiv­er på sym­fo­ni­or­kes­tret som en in­no­va­tiv kul­tur­in­sti­tu­tion.

Copenhagen Phils chefdirigent er japanske Toshiyuki Kamioka, der tiltrådte fra sæson 2016/2017, og æres-gæstedirigent er Maestro Christoph Eschenbach.

Foto: Morten Abrahamsen.