I år er temaet TIDEN. Tiden som går, tabes, mistes og fornyr sig. Kunsten kan få tiden til at ophæve sig eller stå stille; sætte den tid, som måles i sekunder og minutter, ud af drift.