Til Frederiksberg Festspil 2023 var temaet være Hjem. Der hvor vi hører til, hvor vi er private, trygge, hvorfra vi længes ud eller længes til. Vi undersøgte på hvilken måde tilhørsforholdet- eller længslen efter hjemmet har været og bliver udtrykt i kunsten, musikken og sproget. Vi inviterede forfattere, musikere og teaterfolk til at komme med deres bud på årets tema.